Connections

Arrangementsinformasjon

Electric Audio Unit (EAU) ønsker velkommen til konserten

    "Connections"

På denne konserten spiller EAU live elektroniske verk og flerkanals-lyd sammen med komponist og sanger Kristin Norderval, og et nytt og spennende samarbeid mellom det tysk-norske ensemble Pd conception og lydkunster Trond Lossius.  Vi framfører óg et Ambisonics verk (3d-lyd) av den portugisiske komponisten Jaime Reis.  Velkommen!

konsert
elektronisk
samtidsmusikk
teknologi
kunst
lyd
musikk
sentralen